Dobrčice

Sběr a odvoz nebezpečného a EEZ odpaduDatum konání:
dnes

Obec Dobrčice ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ  NEBEZPEČNÉHO A  EEZ ODPADU !

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad ?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čisticí prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.

Dále můžete odevzdat EEZ odpady

EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory, vysavače, mikrovlnné trouby atd.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Datum

místo

hodina

21. 10. 2017

sobota

u autobusové zastávky

9:30 – 10:00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář