Dobrčice

Upozornění na úhradu místních poplatků za rok 2017Datum konání:
26.10.2017

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatky, jejichž splatnost byla 30. června 2017, aby tak učinili buď v hotovosti na Obecním úřadě Dobrčice v pondělí a ve středu od 15.00 – 17.00 hod, nebo na účet obce číslo 25525831/0100, variabilní symbol je číslo popisné domu, ve kterém má poplatník trvalý pobyt, nebo jehož je poplatník vlastníkem, nebo RČ poplatníka.

Sazby na rok 2017

Poplatek za likvidaci kom. odpadu 400,- Kč/osoba

Stočné 150,- Kč/osoba         

Poplatek ze psů 50,- Kč/pes