Dobrčice

Informace z Dobrčic


Sběr a odvoz nebezpečného a EEZ odpadu

Datum konání: 21. 10. 2017

Obec Dobrčice ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ  NEBEZPEČNÉHO A  EEZ ODPADU !

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad ?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čisticí prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.

Dále můžete odevzdat EEZ odpady

EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory, vysavače, mikrovlnné trouby atd.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Datum

místo

hodina

21. 10. 2017

sobota

u autobusové zastávky

9:30 – 10:00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.Svoz velkoobjemového odpadu

Datum konání: 20. 10. 2017 - 23. 10. 2017

Obec Dobrčice ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !

Co je velkoobjemový odpad?

velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, apod.

Na velkoobjemové odpady bude připraven kontejner a odvážen z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Datum přistavení

místo

Datum odvozu

20. 10. 2017

pátek

u autobusové zastávky

23. 10. 2017 pondělí

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.Oznámení o plánované údržbě vodárenských zařízení

Datum konání: 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že v 41. týdnu 2017 proběhne v Dobrčicích plánovaná údržba vodárenských zařízení. V rámci této kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodovodních poklopů, odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodu.Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Datum konání: 20. 10. 2017 - 21. 10. 2017

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=758Hledají se zájemci o spolupráci při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb

Vážení občané,

Mikroregion Moštěnka zahájil realizaci projektu na přípravu Komunitního plánu sociálních služeb na svém území.

Předpokladem úspěšné realizace tohoto projektu je zapojení nejen jednotlivých vedení obcí, ale také aktivní přístup zástupců veřejnosti v pracovních skupinách, které budou řešit následující oblasti:

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Rodina, mládež a děti

Ohrožené skupiny

Pokud by jste měli někdo zájem o účast v některé z pracovních skupin, nahlaste se starostovi obce.

 Mikroregion Moštěnka hledá do svého týmu pracovníka

Datum konání: 28. 9. 2017

Hledáme do pracovního týmu sociálního pracovníka, který by se rád zapojil do projektu zaměřeného na procesu komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka

Nabízíme: zpočátku úvazek 0,5 (projektový manažer a analytik), následně zapojení do dalších projektů a při osvědčení spolupráce na pozici sociálního pracovníka mikroregionu.

Základní předpoklady k nabízeným pozicím jsou samostatnost a kreativita.

V případě zájmu volejte Markéta Poláchová, 737 775 991, další informace poskytneme při osobní konzultaci.Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě

Datum konání: 27. 9. 2017

Aktualizovaný seznam k 21.9.2017

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=757

 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 13. 10. 2017

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=756Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum konání: 18. 9. 2017

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=755Opatření obecné povahy-nařízení vlastníkům lesa

Datum konání: 15. 9. 2017

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=754