Dobrčice

Informace k poplatkům za rok 2019Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 500,-/poplatník/rok 30. 6. 2019
Pes 100,-/pes/rok 30. 6. 2019
Stočné 350,-/poplatník/rok 30. 6. 2019

Úhradu lze provést v hotovosti na Obecním úřadě Dobrčice v době úředních hodin nebo na účet obce č. 288287951/0300, konstantní symbol 558, variabilní symbol je číslo popisné domu, ve kterém má poplatník trvalý pobyt, nebo jehož je poplatník vlastníkem, nebo RČ poplatníka.

Každý poplatník je povinen hlásit všechny změny, které mají vliv na výši jednotlivých poplatků do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 


30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Hladinoměr Dobrčického potoka

hladina-potoka

Katastrální mapa Dobrčic

katastralni-mapa

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

olomoucky-kraj

Návštěvnost stránek

108567