Dobrčice

Nejdůležitější orgány a instituce státní správy ČR

 

 

Název Adresa Telefon WWW
Poslavecká sněmovna Parlamentu Sněmovní 4
118 28 Praha 1

257 171 111

www.psp.cz
Senát Parlamentu Valdštějnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

257 071 111

www.senat.cz

Kancelář prezidenta republiky Pražský Hrad
119 08 Praha 1

224 371 111

www.hrad.cz

Úřad vlády Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

224 002 111

www.vlada.cz

Ministerstvo zahraničních věcí Loteránské náměstí 5
118 00 Praha 1

224 181 111

www.mzv.cz

Ministerstvo obrany Tychonova 1
161 00 Praha 6

973 201 111

www.army.cz

Ministerstvo vnitra Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

974 811 111

www.mfcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32
110 15 Praha 1

224 851 111

www.mpo.cz

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17
117 05 Praha 1

221 811 111

www.mze.cz

Ministerstvo dopravy a spojů nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

972 231 111

www.mdcr.cz

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65
100 00 Praha 10

267 121 111

www.env.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1
128 00 Praha 2

221 921 111

www.mpsv.cz

Miisterstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

224 861 111

www.mmr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchovy Karmelitská 7
118 12 Praha 1

257 193 111

www.msmt.cz

Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4
126 01 Praha 2

224 971 111

www.mzcr.cz

Ministerstvo kultury Milady Horákové 220/139
1600 00 Praha 6

257 085 111

www.mkcr.cz

Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

221 997 111

www.justice.cz

Ústavní soud Juštova 8
602 00 Brno

542 161 111

www.concourt.cz

Nejvyšší státní zastupitelství Jezuitská 4
660 55 Brno

542 512 111

www.justice.cz

Vrchní státní zastupitelství nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 2

261 196 428

www.justice.cz

Vrchní soud Praha nám. Hrudinů 1300
140 65 Praha 2

261196 111

www.justice.cz

Nejvyšší správní soud ČR Masarykova 31
657 40 Brno

542 532 311

www.justice.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv Údolní 39
602 00 Brno

542 542 111

www.ochrance.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8
601 56 Brno

542 161 111

www.compet.cz

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 63
170 04 Praha 7

233 041 111

www.nku.cz

Bezpečnostní informační služba ČR Nárožní 1111/2
158 80 Prah 5

226 541 444
235 541 400

www.bis.cz

Český statistický úřad Sokolovská 142
185 04 Praha 8

286 041 111

www.czso.cz

Fond národního majetku Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2

224 991 111

www.fnm.cz

Generální ředitelství cel Budějovická 7
140 00 Praha 4

261 331 111

www.cs.mfcr.cz

Pozemkový fond Ve Smečkách 33
110 00 Prah 1

296 164 133

www.pfcr.cz

Česká zemědělská a
potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno

543 540 201

www.czpi.cz

Státní veterinární správa Těšnov 17
117 05 Prah 1

221 811 111

www.svscr.cz

Česká obchodní inspekce Charvátova 6
110 01 Praha1

221 960 225

www.coi.cz

Akademie věd Národní 3
110 01 Praha 1

224 220 384

www.cas.cz

Česká správa sociálního
zabezpečení
Křížová 25
150 00 Prah 5

257 061 111

www.cssz.cz

Českomoravská komora odborových svazů náměstí Winstona Churchila 2
130 00 Praha 3

224 461 111

www.cmkos.cz

Česká tisková kancelář Opletalova 5 - 7
110 00 Praha 1

222 098 111

www.ctk.cz

Česká televize Na Hřebenech 2
140 00 Praha 4

261 131 111

www.czech-tv.cz

Český rozhlas Vinohradská 12
120 00 Praha 2

224 094 111

www.rozhlas.cz

Úřad Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Krátká 10
100 00 Praha 10

274 813 830

www.rrtv.cz

Hospodářská komoraČeské republiky Seifertova 22
130 00 Praha 3

224 096 111

www.hkcr.cz

Czechinvest Štěpánská 15
120 00 Praha 2

296 342 500

www.czechinvest.com

Česká agentura na podporu obchodu/
CzechTrade
Ditrichova 21
128 01 Praha 2

224 907 500

www.czechtrade

8. 5. Den osvobození

Zítra: Ctibor

Hladinoměr Dobrčického potoka

hladina-potoka

Katastrální mapa Dobrčic

katastralni-mapa

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

olomoucky-kraj

Návštěvnost stránek

123068