Dobrčice

 

Projekt "Obnova infrastruktury obce Dobrčice" byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 ve výši
300.000,- Kč.
Poskytnutý příspěvek byl použit na rekonstrukci veřejného osvětlení.