Dobrčice

Výstrahy                 

Výstraha č. IVNJ_2019/08

        VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  IVNJ_2019/08

Vydaná: čtvrtek 23.05.2019 00:52  (22:52 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Olomoucký:(PR,)
       od čtvrtka 23.05.2019 00:40


Na Bečvě v profilu Teplice byl dosažen 3. SPA. Povodňová vlna bude
postupovat dále po toku.

Srážky budou v oblasti Beskyd s různou intenzitou pokračovat až do dnešního
večera (23. 5.).

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová
       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1
       
http://hydro.chmi.cz/hppsPVI_2019/56

VÝSTRAHA ČHMÚ

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2019/56

Vydaná: čtvrtek 23.05.2019 12:42  (10:42 UTC)

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Pardubický:(CR,)
       Jihomoravský:(BV,HO,)
       Zlínský
       Olomoucký:(PR,)
       Moravskoslezský:(FM,KA,NJ,OT,)
       od čtvrtka 23.05.2019 12:30  do pátku 24.05.2019 12:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský:(KH,)
       Liberecký:(LB,)
       Vysočina:(ZR,)
       od čtvrtka 23.05.2019 12:30  do pátku 24.05.2019 12:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Zlínský:(VS,ZL,)
       Moravskoslezský:(FM,KA,NJ,)
       od čtvrtka 23.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 18:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje předchozí výstrahu, zmenšuje územní platnost
výstrahy na déšť a snižuje stupeň nebezpečí a upřesňuje územní platnost a
stupeň nebezpečí na povodňové jevy.

Tlaková níže se nad Polskem vyplňuje a do střední Evropy se od jihozápadu
rozšiřuje výběžek vyššího tlaku vzduchu.

Trvalejší a vydatnější déšť bude na severovýchodě a východě území do
čtvrtečního večera (23. 5.) postupně ustávat a v oblasti Beskyd a Javorníků
může spadnout dalších kolem 20 mm. Za posledních 24 hodin zde spadlo
většinou 40 až 100 mm.

Vzhledem k dalším předpokládaným srážkovým úhrnům v oblasti Beskyd
očekáváme opětovné vzestupy zejména v povodí Olše a na pravostranných
přítocích Odry. Opětovné vzestupy případně kolísání hladin s dosažením SPA
očekáváme také v povodí Bečvy. Vzestupy v důsledku dotoku budou během dne
zejména na dolním toku Moravy.

Na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu (zejména Novohradka,
Chrudimka, Doubrava, Svratka, Sázava) očekáváme postup zvýšených průtoků
do dolních částí povodí a další možnost rozkolísání v důsledku dalších
srážek).

V povodí Smědé aktuálně dochází v celém povodí k poklesům, v horní části
povodí hladina již poklesla pod úroveň SPA a v dolní části povodí (profil
Předlánce) hladina v nejbližší době poklesne pod úroveň 2.SPA a poklesy
budou i nadále pokračovat.

Doporučení ke zmírnění následků vydatného deště:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.

Doporučení ke zmírnění následků povodňových stupňů:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského  záchranného
sboru ČR.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák, Štěpánková
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1
       
http://hydro.chmi.cz/hpps