Fulltextové vyhledávání

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře, postupy > Informace ke kácení dřevin

Informace ke kácení dřevin rostoucím mimo les

Co lze kácet mimo les?

Pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, není povolení potřeba:

  1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin (křovin), pokud celková plocha takových křovin nepřesahuje 40 m2, to se nevztahuje na strom o obvodu vyšším než 80 cm ve 130 cm jeho výšky a který v těchto křovinách roste,
  3. pro dřeviny pěstované dle katastru nemovitostí na plantáži dřevin
  4. a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kdy žádat o povolení ke kácení dřevin?

Pokud nesplňujete některou z výše uvedených podmínek, je nutné podat na OÚ Dobrčice žádost o povolení kácení dřevin. Veškeré formuláře je možné stáhnout z webových stránek Obce Dobrčice, případně získat na OÚ Dobrčice ve formě nevyplněného tiskopisu.

Kdy lze kácet? Je nutná náhradní výsadba?

Až na níže uvedené výjimky je kácení dřevin dovoleno zpravidla v době vegetačního klidu, tj. v období od 1. října do 31. března.

OÚ Dobrčice obvykle posuzuje jak účel pozemku, na kterém by se měl strom kácet, tak i návrh žadatele na náhradní výsadbu.

Jsou výjimky?

V případě, že je skácena dřevina podléhající povolení, která svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožovala život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu a bylo nutné takovou dřevinu skácet bez povolení, je ten, kdo za těchto podmínek provedl kácení, povinen toto oznámit na OÚ Dobrčice do 15 dnů od provedení kácení.

V případě, že je nutné strom podléhající povolení kácet ze zdravotních důvodů (např. stromy napadené kůrovcem) je nutné tento záměr oznámit OÚ Dobrčice nejpozději 15 dnů před samotným kácením. OÚ Dobrčice pak dle zákona může v této lhůtě kácení pozastavit nebo úplně zakázat.

Jak povolování dlouho trvá? Kdo je účastníkem řízení? Platí se správní poplatek?

V případě zahájení správního řízení k povolení kácení dřevin je rozhodnutí vydáno zpravidla do 30 dnů, ale obvyklá doba je kratší. Vydané povolení ke kácení dřevin nemá časově omezenou platnost. Účastníky řízení jsou vlastníci pozemku, žadatel, pokud není vlastníkem pozemku a případně další účastníci, např. pokud o to zažádají. Za vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin se žádné správní poplatky neplatí.

Více informací

Pokud si s kácením dřevin nevíte rady, obraťte se na OÚ Dobrčice, kde Vám rádi poradíme, abyste zbytečně a třeba i nevědomky neporušili některé zákonné povinnosti.

Při kácení dřevin vždy dbejte na svou bezpečnost a bezpečnost dalších přítomných osob.