Dobrčice

Ochrana osobních údajů

Obec Dobrčice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu
a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Směrnice č. 15 - Výkon práv subjektů údajů

 

Správce osobních údajů: Obec Dobrčice

sídlo: Dobrčice 4, IČ: 00636193, DS: mwsb7xu, telefon: 581 224 107, obec.dobrcice@seznam.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Michaela Müllerová, šumperská 926, Uničov, 783 91, mmullerova@volny.cz, tel. 727 938 440

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent

Hladinoměr Dobrčického potoka

hladina-potoka

Katastrální mapa Dobrčic

katastralni-mapa

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

olomoucky-kraj

Návštěvnost stránek

122070