Dobrčice

Ochrana osobních údajů

Obec Dobrčice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu
a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce osobních údajů: Obec Dobrčice

sídlo: Dobrčice 4, IČ: 00636193, DS: mwsb7xu, telefon: 581 224 107, obec.dobrcice@seznam.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jana Škařupová, e-mail: kancelar@mostenka.cz, telefon: 730 590 004