Dobrčice

Informace z Dobrčic


Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Dobrčice

Datum konání: 1. 10. 2020

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1093

 Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění ČEZ-odstranění stromoví.pdfOznámení o plánované údržbě vodárenských zařízení

VaK Přerov, a.s. oznamuje, že v 38. a 39. týdnu 2020 proběhne v obci Dobrčice plánovaná údržba vodárenských zařízení. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu

Datum konání: 17. 9. 2020

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1090

 Kontroly a čištění komínů

Datum konání: 19. 9. 2020

Kominictví PROFI OTROKOVICE.pdf

 

 

 

 

 Záměr obce Dobrčice na uzavření dodatku pachtovní smlouvy

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1088

 Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-33-MIN/KAN-nošení ochranných prostředků

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1087

 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN určeni dostatečně určitě

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1086

 První zasedání okrskové volební komise pro společné volby do ZK a 1/3 Senátu PČR

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1085

 Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 24.8.2020

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1084