Dobrčice

Informace z Dobrčic


Dřevo k samovýrobě

Vážení občané,

s ohledem na rozsah kůrovcové kalamity v Přestavlckém lese a nutnost napadené dřevo vytěžit budou v letošním roce k samovýrobě dřeva k dispozici pouze smrkové podíly.

Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto, že rozdělení podílů může proběhnout již nyní na podzim, aby bylo dostatek času na zpracování maximálního objemu napadeného dřeva a případně i na odvoz za příznivého podzimního počasí.

Žádáme proto všechny zájemce, aby v termínu do 24. září 2018 nahlásili svůj zájem o podíl dřeva k samovýrobě na OÚ Dobrčice, případně i nahlásili odhadové množství dřeva, které jsou schopni vytěžit – dle požadavku bude vyznačen příslušný počet stromů.

Přidělení podílů proběhne na přelomu září a října s možností okamžitého zahájení těžby. Termín pro ukončení těžby dříví, včetně odvozu, bude stanoven asi na konec
března 2019.

Cena 150,- Kč/prm

Děkujeme.

Marek Ostrčil, starosta obceOznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Dobrčice

Datum konání: 17. 9. 2018

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=831SBĚR A ODVOZ  NEBEZPEČNÉHO A  EEZ ODPADU

Obec Dobrčice ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ  NEBEZPEČNÉHO A  EEZ ODPADU !

 

PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

 

Co to je nebezpečný odpad ?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čisticí prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.

 

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Datum

místo

hodina

6. 10. 2018

sobota

u autobusové zastávky

9:30 – 10:00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.

 

 Na sběrném místě se budou samostatně odevzdávat EEZ odpady

EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory, vysavače, mikrovlnné trouby atd. a dále zářivky a výbojky.

 

Žádáme občany, aby odevzdávané odpady roztřídili dle cedulí umístěných na sběrném místě. Děkujeme.Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu

Datum konání: 27. 9. 2018 - 1. 10. 2018

Obec Dobrčice ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistí

 

SBĚR A ODVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU !

 

Co je velkoobjemový odpad?

velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, apod.

 

Na velkoobjemové odpady bude připraven kontejner a odvážen z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Datum přistavení

místo

Datum odvozu

27. 9. 2018

čtvrtek

u autobusové zastávky

1. 10. 2018

pondělí

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.

 Informace ke slevám na jízdném k 1. 9. 2018

Datum konání: 13. 9. 2018

Slevy_jízdného_od 01092018.pdf

ISIC_prukazy_A4_sirka_press_bez_znacek.pdf

Příloha č. 4 SPP IDSOK - Prodejní místa žákovských průkazů 1.9.2018.pdfHasiči radí... Za sucha a silného větru gril raději nerozpalujte!

Datum konání: 10. 9. 2018

září_grilování.pdfUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum konání: 6. 9. 2018

Upozornění ČEZ-odstranění stromoví.pdfPrvní zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Dobrčice

Datum konání: 6. 9. 2018

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=830Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Dobrčice

Datum konání: 20. 8. 2018

http://dobrcice.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=828Informace k postupu prací na opravě mostu

Datum konání: 15. 8. 2018

Vážení občané,

na posledním kontrolním dnu, který se konal 6. srpna, byl kontrolován postup prací na opravě mostu mezi Horní Moštěnicí a Dobrčicemi. Ze strany zhotovitele oprav bylo řečeno, že opravy prací se zpožďují a očekávají ukončení opravy k termínu konce září 2018, tj. v původně avizovaném termínu. Na zpoždění prací nebylo do tohoto kontrolního dne upozorněno. Vůči tomuto již byla na ŘSD zaslána připomínka s žádostí o řešení situace. Zároveň byla v této souvislosti vznesena připomínka na skutečnost, že klimatické podmínky umožňovaly výrazně rychlejší postup prací. 

Ačkoliv byl po zahájení oprav předpokládaný termín dokončení prací polovina září 2018 a Dobrčice spolu s okolními obcemi tlačily na dřívější ukončení prací, tak se toto zřejmě nepodaří. Dle informací z kontrolního dne došlo ke zdržení při přípravě na betonáž nové mostní konstrukce. Ta již v pondělí byla vybetonovaná a další práce budou probíhat až po vyzrání betonu.

Chtěl bych upozornit všechny občany, že informace o možném dokončení oprav mostu až ke konci letošního roku jsou mylné a nezakládají se na informacích, které jsem obdržel na kontrolním dni přímo na stavbě.

I nadále budeme usilovat o dřívější termín dokončení oprav.

Děkuji.

Marek Ostrčil, starosta obce
24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

Hladinoměr Dobrčického potoka

Katastrální mapa Dobrčic

http://www.geosense.cz/geoportal/dobrcice/?zoom=2&lat=-1144401.85595&lon=-531707.70862&layers=BTFFFTFFFTFF

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

dobrcice_bg_footer3.png

Návštěvnost stránek

091656