Dobrčice

Uzemní plán Dobrčice

 mmr_cr_rgb.jpg

Územní plán Dobrčice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 

ÚP Dobrčice - Veřejná vyhláška o vydání OOP

ÚP Dobrčice - OOP

ÚP Dobrčice - Záznam o účinnosti

Územní plán Dobrčice nabyl účinnosti 2. 10. 2018.

 

Textová část

ÚP Dobrčice text

ÚP Dobrčice odůvodnění

 

Grafická část

I_1 základní členění

I_2 hlavní výkres

I_3 vps

II_1 koordinak

II_2 zábor ZPF

II_3 širší vztahy

 

Další podklady

ÚP Dobrčice - vyhodnoceni I

ÚP Dobrčice - vyhodnoceni II

ÚP Dobrčice - vyhodnoceni III

ÚP Dobrčice - vyhodnoceni IV