Dobrčice

Svozy odpadů v roce 2020

KOMUNÁLNÍ ODPAD

VE ČTVRTEK 1x ZA 4 TÝDNY, V ČERVENCI A SRPNU 1x ZA 2 TÝDNY

16. LEDNA, 13. ÚNORA, 12. BŘEZNA,  9. DUBNA,
7. KVĚTNA, 4. ČERVNA, 2. ČERVENCE, 16. ČERVENCE,
30. ČERVENCE, 13. SRPNA, 27. SRPNA, 24. ZÁŘÍ,
22. ŘÍJNA, 19. LISTOPADU, 17. PROSINCE

PLASTY vč. nápojových kartonů

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ

PAPÍR

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V ÚTERÝ

SKLO

KAŽDÝ DRUHÝ SUDÝ TÝDEN VE STŘEDU

BIOODPAD

DLE POTŘEBY PŘI NAPLNĚNÍ KONTEJNERU
UMÍSTĚN NA TOČNĚ

TEXTIL

DLE POTŘEBY (KONTEJNER POD KAMENCEM)

KOVY

DLE POTŘEBY

OLEJE A TUKY

DLE POTŘEBY

NEBEZPEČNÝ ODPAD

2X ROČNĚ (DUBEN, ŘÍJEN)

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

2 X ROČNĚ (DUBEN, ŘÍJEN)

 

TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ?

POMŮŽEME VÁM S TÍM!

V následující tabulce naleznete pomůcku pro třídění odpadů.

Na obalech bývá symbol recyklace. Ten je obvykle doplněn číslem nebo zkratkou, která upřesňuje materiál, ze kterého je obal vyroben.

PLASTY vč. nápojových kartonů            ŽLUTÝ KONTEJNER

Do plastu patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové CD obaly (nikoliv CD samotné), polystyrén (velké kusy ideálně rozkouskovat).

Co je nápojový karton: Tetra-pak, krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba sešlápnout, aby nezabraly tolik místa.

Do plastu nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, pryž, molitan, celofán.

Co není nápojový karton: Měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Zkratka materiálu na obalu

Číslo na obalu

Materiál

PET

1

Polyetyléntereftalát

HDPE, PE-HD

2

Vysokohustotní (lineární) polyethylén

PVC

3

Polyvinilchlorid

LDPE, PE-LD

4

Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén

PP

5

Polypropylén

PS

6

Polystyrén

Other, Ostatní

7

Ostatní

C/PAP

 84  Kombinace papíru a dalšího materiálu

PAPÍR                                                      MODRÝ KONTEJNER   

Do papíru patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka

Do papíru nepatří: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), použité papírové kapesníky, hygienické vložky, obvazy, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetra-pak)

Zkratka materiálu na obalu

Číslo na obalu

Materiál

PAP

20

Vlnitá lepenka

PAP

21

Hladká lepenka, časopisy, dopisy

PAP

22

Papír

PAP

23

Papír (karton)

PAP

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 39

Papír

SKLO                                                        ZELENÝ KONTEJNER

Do skla patří: Lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.

Do skla nepatří: Keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla, (+ zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet do obchodu).

Zkratka materiálu na obalu

Číslo na obalu

Materiál

GL

70

Bílé sklo

GL

71

Zelené sklo

GL

72

Hnědé sklo

BIOODPAD                                            ČERVENÝ OCELOVÝ KONTEJNER

Rostlinné zbytky ze zahrad a sadů, listí, drobné větve.

KOVY                                                       SBĚRNÉ MÍSTO U KNIHOVNY

Veškeré kovové věci, plechovky, alobal.

Do kovů nepatří: Obaly od léků, postříbřené plastové obaly od potravin, obaly znečištěné chemikáliemi, elektroodpad, baterie.

Zkratka materiálu na obalu

Číslo na obalu

Materiál

Fe

40

Ocel

ALU

41

Hliník

 

Co patří do nebezpečného a velkoobjemového odpadu je uvedeno vždy na letáku před pravidelným svozem.