Fulltextové vyhledávání

25. 4. Marek

Zítra: Oto
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, nařízení a ceníky

obecně závazné vyhlášky a nařízení jsou uveřejněny zde: 

https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/mwsb7xu

Další platné právní předpisy a ceníky vydané Obcí Dobrčice:

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - Požární řád obce.pdf od 1. 6. 2011
Nařízení obce Dobrčice č. 1/2015 - Tržní řád od 1. 5. 2015
Ceník za užívání kanalizace v obci Dobrčice na rok 2022 (Stočné)

od 1. 1. 2022

do 31. 12. 2022

Ceník za užívání kanalizace v obci Dobrčice na rok 2023 (Stočné)

od 1. 1. 2023

do 31. 12. 2023

Ceník za užívání kanalizace v obci Dobrčice na rok 2024 (Stočné)

 

od 1.1.2024

do 31.12.2024

Ceník úhrad za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství na rok 2022 (podnikající FO a PO)

od 1. 1. 2022

do 31. 12. 2022

Ceník úhrad za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství na rok 2023 (podnikající FO a PO)

od 1. 1. 2023

do 31. 12. 2023

Ceník úhrad za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství na rok 2024 (podnikající FO a PO)

 

od 1. 1. 2024

do 31. 12. 2024

Již neplatné místní vyhlášky a ceníky jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ. 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vnitřní předpisy

Usnesení zastupitelstva

Volební období 2022 - 2026

Volební období 2018 - 2022

Volební období 2014 - 2018

Volební období 2010 - 2014

Volební období 2006 - 2010

Volební období 2002 - 2006