Dobrčice

VYHLÁŠKY, ZÁKONY, Předpisy,
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Místní vyhlášky

Název vyhlášky   Účinnost__ 

Obecně závazná vyhláška obce Dobrčice č. 2/2010
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - popl. ze psů.pdf

od 1. 1. 2011          

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - Požární řád obce.pdf

od 1. 6. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Dobrčice č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrčice 

OZV 1-2015 - systém shromažďování odpadů

od 1. 5. 2015                                                                  

Nařízení obce Dobrčice č. 1/2015 - Tržní řád

Tržní řád

od 1. 5. 2015

Obecně závazná vyhláška obce Dobrčice č. 2/2015
o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dobrčice - OZV 2-2015 - poplatky svoz odpadů

od 1. 1. 2016

Ceník za užívání kanalizace v obci Dobrčice na rok 2018

Ceník - stočné 2018

od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018

Důležité zákony

 

Vnitřní předpisy

 

Usnesení zastupitelstva,

Volební období 2018 - 2014

 

Volební období 2014 - 2018

 

Volební období 2010 - 2014

 

Volební období 2006 - 2010

 

Volební období 2002 - 2006