Fulltextové vyhledávání

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Sociálně-právní ochrana dětí > Stížnosti na výkon OSPOD

Stížnosti na výkon OSPOD

Jak si můžete stěžovat na výkon sociálně-právní ochrany obecního úřadu?

Každý občan má právo stěžovat si proti postupu správního orgánu (obecního úřadu) či proti nevhodnému chování pracovníků úřadu.

Stížnost můžete podat:

 • ústně - osobně - starostovi obce či jakémukoli pracovníkovi obecního úřadu.  Při ústním podání vždy zpracuje úřad písemný záznam stížnosti, kterou jako stěžovatel zkontrolujete a potom podepíšete.
 • písemně – elektronicky na email: obec.dobrcice@seznam.cz
 • písemně – poštou na adresu: Obecní úřad Dobrčice, Dobrčice 4, 750 02 Přerov 2

Do stížnosti uveďte:

 • Své jméno a příjmení, kontakt.
 • Na co si stěžujete (předmět stížnosti – co se Vám konkrétně nelíbí).
 • Jak si přejete být informováni o vyřízení stížnosti (poštou, telefonicky).
 • Stížnost je možné podat i anonymně, vyrozumění o vyřízení stížnosti bude zveřejněno na vývěsce obecního úřadu po dobu 14 dnů.

Vyřizování stížností

 • Oprávněnou osobou k vyřizování stížností na Obecním úřadu Dobrčice je místostarostka obce.
 • Stížnost nikdy nevyřizuje ten, na koho si ve stížnosti stěžujete.
 • Stížnost bude prošetřena a vyřízena do 60 dnů ode dne jejího přijetí.
 • Podle výsledku stížnosti přistoupí úřad k nápravě.
 • O vyřízení stížnosti budete vyrozuměni poštou nebo telefonicky, jak si sami ve stížnosti zvolíte.
 • Vyjádření o vyřízení anonymní stížnosti bude vyvěšeno spolu se stížností po dobu 14 dní na úřední desce obecního/městského úřadu.

Jste nespokojeni s vyřízením stížnosti?

Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete se obrátit s žádostí o prošetření stížnosti na tyto osoby či instituce:

 • Krajský úřad Olomouckého kraje
  Jeremenkova 40a
  779 11 Olomouc