Dobrčice

Místní poplatky 2019

 

Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 500,-/popl./rok 30. 6. 2019
Pes 100,-/psa/rok 30. 6. 2019
Stočné 350,-/popl./rok 30. 6. 2019

 Platné předpisy, které stanovují výše uvedené poplatky jsou zveřejněny zde.

 

Místní poplatky 2018

Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 400,-/popl./rok 30. 6. 2018
Pes 50,-/psa/rok 30. 6. 2018
Stočné 160,-/popl./rok 30. 6. 2018

Platby poplatků a stočného lze provést v hotovosti na Obecním úřadě Dobrčice v době úředních hodin nebo na účet obce č. 288287951/0300, konstantní symbol 558, variabilní symbol je číslo popisné domu, ve kterém má poplatník trvalý pobyt, nebo jehož je poplatník vlastníkem, nebo RČ poplatníka.

Každý poplatník je povinen hlásit všechny změny, které mají vliv na výši jednotlivých poplatků do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.