Dobrčice

Místní poplatky 2020

 

Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 550,-/popl./rok 30. 6. 2020
Pes 100,-/psa/rok 30. 6. 2020
Stočné 450,-/popl./rok 30. 6. 2020

 Platné předpisy, které stanovují výše uvedené poplatky jsou zveřejněny zde.

 

Místní poplatky 2019

Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 500,-/popl./rok 30. 6. 2019
Pes 50,-/psa/rok 30. 6. 2019
Stočné 350,-/popl./rok 30. 6. 2019

Platby poplatků a stočného lze provést v hotovosti na Obecním úřadě Dobrčice v době úředních hodin nebo na účet obce č. 288287951/0300, konstantní symbol 558, variabilní symbol je číslo popisné domu, ve kterém má poplatník trvalý pobyt, nebo jehož je poplatník vlastníkem, nebo RČ poplatníka.

Každý poplatník je povinen hlásit všechny změny, které mají vliv na výši jednotlivých poplatků do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.