Dobrčice

Místní poplatky 2021 

Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 550,-/popl./rok 30. 6. 2021
Pes 100,-/psa/rok 30. 6. 2021
Stočné 500,-/popl./rok 30. 6. 2021

 

Místní poplatky 2020 

Poplatek

Výše

Splatnost

Odpady 550,-/popl./rok 30. 6. 2020
Pes 100,-/psa/rok 30. 6. 2020
Stočné 450,-/popl./rok 30. 6. 2020

 

Platné předpisy, které stanovují výše uvedené poplatky jsou zveřejněny zde.

Platby poplatků a stočného lze provést v hotovosti na Obecním úřadě Dobrčice v době úředních hodin nebo na účet obce č. 288287951/0300, konstantní symbol 558, variabilní symbol je číslo popisné domu, ve kterém má poplatník trvalý pobyt, nebo jehož je poplatník vlastníkem, nebo RČ poplatníka.

Každý poplatník je povinen hlásit všechny změny, které mají vliv na výši jednotlivých poplatků do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

8. 5. Den osvobození

Zítra: Ctibor

Hladinoměr Dobrčického potoka

hladina-potoka

Katastrální mapa Dobrčic

katastralni-mapa

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

olomoucky-kraj

Návštěvnost stránek

123068