Dobrčice

PŘÍSPĚVEK NA KNIHU HISTORIE A SOUČASNOST OBCE DOBRČICE 2016

 

 

Obci Dobrčice byla v roce 2016 poskytnuta dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na vydání knihy Historie a současnost obce Dobrčice v celkové výši 20.000,- Kč.