Dobrčice

 

Obci Dobrčice byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu
s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014“ v celkové výši 8 000,- Kč.