Dobrčice

Obci Dobrčice byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje k opatřením Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z května
a června 2010
ve výši 77 097,00 Kč na sanaci sesuvu svahu.